Manorhouses, exclusieve bijgebouwen in hout.

Disclaimer

Copyright
Multiwood bvba is de houder van de auteursrechten op deze website. Tenzij met voorafgaande en schriftelijke goedkeuring, is elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van deze website of zijn inhoud, onder welke vorm ook, waaronder bij wijze van fotokopie, fotografie, microfilm, magnetische band, diskette en elk ander elektronisch middel, verboden.

Aansprakelijkheid
Deze website werd gecreƫerd om algemene informatie te geven aan de bezoeker, en de website zal of kan regelmatig worden bijgewerkt. De informatie op deze website is bedoeld voor louter persoonlijk gebruik van de bezoeker. Elk ander gebruik is verboden. Multiwood bvba wijst elke verantwoordelijkheid af inzake het gebruik van de inhoud van de website.

Hyperlinks
Multiwood bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites waarnaar de bezoeker wordt verwezen. De verwijzing naar deze websites heeft enkel tot doel om informatie te vervolledigen.